Ga naar de inhoud

Welkom op de site van de Japanse Meeuwen club en overige Lonchura’s

4e internationale JMC-dag in Erp op 7 december 2024!

Enkele jaren geleden is in Noord-Brabant het initiatief genomen om in Erp een internationale dag te organiseren voor liefhebbers van Japanse meeuwen en overige Lonchura’s. In 2019 was de eerste keer en die dag smaakte naar meer! In 2020 en in 2023 zijn er weer van deze enorm gezellige en druk bezochte liefhebbers-ontmoetingsdagen gehouden, waarbij én kennis over onze vogels kon worden vergaard én ook nog de mogelijkheid bestond om vogels uit te wisselen. In eerste instantie waren deze dagen gekoppeld aan de inmiddels niet meer bestaande vogelmarkten in Zwolle en Den Bosch. We hebben de formule van deze dagen grotendeels hetzelfde gehouden, maar we blijven proberen om steeds weer nieuwe elementen toe te voegen. Er zijn inmiddels als veel liefhebbers geweest, die ons hebben gevraagd wanneer de volgende dag wordt georganiseerd. Die datum is nu bekend en u kunt deze alvast in uw nieuwe agenda zetten! Dit jaar willen we weer een interessant programma samenstellen op 

zaterdag 7 december 2024

ook weer in het clubgebouw van de vogelvereniging “De Edelzanger Veghel-Erp”, D’n Doel in Erp.    We zullen u in de loop van 2024 nader berichten over het programma. Houd het JMC-clubblad en onze Facebookpagina hiervoor in de gaten. Een van de nieuwe elementen is in elk geval de combinatie met de JMC-regioshow van Regio 4. Deze show wordt ook op 7 december in D’n Doel gehouden. Tijdens de lezingen voor het publiek in de ochtend zal de keuring voor deze show plaatsvinden en ’s-middags is deze show voor iedereen te bezoeken. We hopen weer veel liefhebbers in Erp te mogen ontmoeten!

De JMC

De JMC, de speciaalclub voor Japanse meeuwen en overige Lochura’s is opgericht op 7 juni 1975.
De speciaalclub was op dat moment alleen bedoeld voor liefhebbers van Japanse meeuwen. Inmiddels maken alle Lonchura soorten deel uit van de vereniging.

De JMC is een landelijke vereniging maar kent ook veel leden uit Europa en elders uit de wereld.

De JMC maakt onderdeel uit van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

error: Content is protected !!