Ga naar de inhoud

de Muskaatvinken

Indische Muskaatvink wildkleur:

Indische Muskaatvink
Javaanse Muskaatvink

Javaanse Muskaatvink Wildkleur:

Chinese Muskaatvink Wildkleur:

Chinese muskaatvink

Indische Muskaatvink

In India en Zuid-Nepal treft men de nominaatvorm, Lonchura p.puntulata aan.
Binnen de soort Lonchura punctulata worden naast de nominaatvorm 11 ondersoorten omschreven waarvan er 3 sterk lijken op de nominaatvorm met Nederlandse naam Indische, te weten:.
De Indische muskaatvink,

L.p.subundulata:
L.p.sumbae:
L.p.blassi:

Het verschil tussen de L.p.punctulata en deze ondersoorten is:

Lonchura p. subundulata. : wangen iets minder ver doorgekleurd, bovenstaartdekveren olijfgeel, algemene kleur minder warm, schubtekening meer grijsbruin en onder staartdekveren tonen grijze zomen.

Lonchura p. sumbae. : wangen iets minder ver doorgekleurd, bovenstaartdekveren meer olijfgeel, schubtekening minder breed.

Lonchura s. blassi. : wangen iets minder ver doorgekleurd bovenstaartdekveren flets dof geel en schubtekening op borst en buik zeer donker zwartbruin. Lijkt veel op de L.p.sumbae

Gezien de nominaatvorm, L.p.punctulata de meest contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit.

van de Indische Muskaatvink zijn al enkele mutanten aanwezig.

Javaanse Muskaatvink

Op Java en Bali komt de ondersoort L.p.nisoria voor. Hier is sprake van een duidelijk gescheiden evolutionaire ontwikkeling. Binnen de nisoria groep zijn nog vier andere ondersoorten onder te brengen, te weten:
De Javaanse muskaatvink, Lonchura p.nisoria.
Lonchura p.fretensis.
Lonchura p.particeps.
Lonchura p.baweana.
Lonchura.p.fortior.

Het verschil tussen de L.p.nisoria en deze ondersoorten is:

L.p.fretensis: kop wat warmer roodbruin, bovenstaartdekveren iets meer geelgrijs en de grijze veerzomen van de stuit wat minder diep van kleur. Lijkt veel op de L.p.nisoria

L.p.particeps:

kopkleur is wat minder warm roodbruin, bovenstaartdekveren iets meer olijfgrijs en de schubtekening helder roodbruin. Lijkt veel op L.p.bawaena en L.p. fortrior is echter van formaat wat kleiner.

L.p.bawaena: minder uitgebreid roodbruin aan de keel, schubtekening iets minder lang-gerekt en meer helder roodbruin.

L.p.fortior: minder uitgebreid roodbruin aan de keel, schubtekening iets minder langgerekt en meer helder roodbruin en de bovenstaartdekveren meer olijf- grijs. Lijkt veel op L.p.bawaena.

Gezien de ondersoort, L.p.nisoria de meest contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit.

Chinese muskaatvink

Een derde ontwikkeling in de evolutie is de ondersoort L.p.topela, welke vrij algemeen wordt omschreven als Chinese muskaatvink. Leefgebied is Thailand, Cambodja, Laos en Vietnam.
Binnen de topela groep zijn nog twee andere ondersoorten onder te brengen, te weten:
De Chinese muskaatvink: Lonchura p. Topela.
Lonchura p.yunnanensis.

Lonchura.p.cabanisi.

Het verschil tussen de L.p.topela en deze ondersoorten is:
L.p.yunnanensis: Rugdekkleur minder grauw van tint.
Bovenstaartdekveren wat minder grijs en de schubtekening wat donkerder en prominenter.
L.p.cabanisiKopkleur donkerder, schubtekening op de borst helder roodbruin.
Gezien de ondersoort, L.p.topela de meest contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit.

De vraag is of er nog Chinese Muskaatvinken aanwezig zijn in de avicultuur in Europa.

Standaardeisen kunt u opzoeken op de website van de NbvV:
Standaard Muskaatvinken

error: Content is protected !!