Ga naar de inhoud

de Parelhals amadine

Parelhals Amadine wildkleur:

Parelhals Amadine Wildkleur
Parelhals Amadine Wildkleur
Parelhals Amadine Wildkleur
Parelhals Amadine Wildkleur
Parelhals Amadine Wildkleur
Parelhals Amadine Wildkleur
Parelhals Amadine Grijs
Parelhals Amadine Roodbruin
Parelhals Amadine Roodgrijs

Parelhals Amadine Mutaties:

De Parelhals amadine in het wild

Het verspreidingsgebied van de parelhalsamadine strekt zich uit van Soedan tot Tanzania. Ze leven daar in droge steppen. De parelhalsamadine leeft in het wild voornamelijk van graszaden. Er worden grote rommelige peervormige nesten gebouwd, die voorzien zijn van een insluipopening op de uiteinden van de boomtakken.

Veelvuldig wordt bij de parelhalsamadine gesproken van geslachtsdimorfisme. Dit uiterlijk verschil in geslachtskenmerken is beperkt. In het algemeen is de witte stiptekening bij de man wat prominenter dan bij de pop. De kleur van de borst is bij vogels, afkomstig van dezelfde populatie, bij de man minimaal dieper dan die van de pop. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: Doordat de verschillende populaties in kleurdiepte van de borst variëren, kan een vergissing snel gemaakt zijn. Een man afkomstig uit een flets gekleurde populatie, zal een lichtere borst tonen dan een pop uit een diep gekleurde populatie.

De Parelhals amadine in de avicultuur

De Parelhals amadine is niet veelvuldig meer aanwezig in de avicultuur, we zien nog maar enkele vogels op de tentoonstellingen tegenwoordig. Zover bekend zijn de mutanten die in het verleden voorkwamen niet meer aanwezig in de avicultuur.

Standaardeisen kunt u opzoeken op de website van de NbvV:
Standaard Parelhals Amadine

error: Content is protected !!