Afdrukken

Zwartgrijs

 Zwartgrijs

Kleurslag  Zwartgrijs
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding met de mantel Egaal zwart
Wangen Loopt de kleur zo egaal mogelijk over van het zwart op de kop tot het donkergrijs in de nek en de mantel
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal zwart
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal donkergrijs
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal zwart
Onderlijf Ondergrondkleur Nagenoeg wit
Snavel Ondersnavel Zwart
Bovensnavel Licht blauwgrijs
Poten en nagels Poten Zo diep mogelijk donkergrijs tot zwart
Nagels Zwart
Ogen   Donkerbruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal zwart
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening zwart
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening wit

De grijsfactor is een phaeomelanine belettende factor. In de bevedering van de zwartgrijze Japanse meeuw ontbreekt het roodbruine phaeomelanine dan ook volledig. Het eumelanine wordt niet aangetast door de grijsfactor.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De zwartgrijze Japanse meeuw dient, behoudens de mantel en de ondergrondkleur van de buik egaal zwart van kleur te zijn. De mantel dient zo diep mogelijk egaal donkergrijs van kleur te zijn. Door het ontbreken van het roodbruine phaeomelanine zal een zwarte kleur ontstaan, waardoor een duidelijk verschil met de zwartbruine Japanse meeuw wordt hiermee gegarandeerd, deze heeft nl. een bruine waas. De overgang op de wang van de zo donker mogelijke egaal zwarte borst, masker en schedel met de donkergrijze nek en mantel dient een zo geleidelijk mogelijke te zijn. Een afscheiding direct achter het masker, zodat een bronzeman type ontstaat of een scheiding in de nek, zodat een nonnenkop ontstaat, zijn beide fout. De ondergrondkleur van het onderlijf dient zo licht mogelijk te zijn. De kleur van de poten dient zo donker mogelijk te zijn. Ernstige kleurfouten zijn te lichte wangen en/of mantel evenals een geloverde borst of tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening welke slechts een nuance lichter is dan de kleurdiepte van de kop en het masker. De buiktekening moet tussen de poten ook in de gevraagde V-vorm aanwezig zijn. De ondergrondkleur van het onderlijf in combinatie met een zo donker mogelijk egaal zwart V-vormige tekening zorgt voor een optimaal contrast. Ook de bestreping van het rugdek dient zo licht mogelijk te zijn. Door toenemen van het eumelaninebezit in de mantel zal, hoewel dit ook selectief te beïnvloeden is, ook de schacht van de veer met melanine worden gevuld. Hierdoor vervaagt de bestreping van het rugdek dit is een duidelijk tekening.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.