Afdrukken

Zilverbek wildkleur

 Zilverbek wildkleur

Kleurslag  Wildkleur man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Beigebruin
Wangen en keel Beigebruin, zo warm en egaal mogelijk van kleur.
Rug- en vleugeldek en armpennen Overgaand vanuit de nek in bruin, met een grijze waas.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Zo donker mogelijk zwartbruin van kleur.
Stuit en bovenstaartdekveren Zo donker mogelijk zwartbruin.
Staart Zo donker mogelijk zwartbruin.
Borst De borst is gelijk aan de keel, zo warm en egaal mogelijk beigebruin.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Crème, de overgang beigebruine borst naar crème buik is regelmatig en scherp.
Flanken Crème.
Poten en nagels Hoornkleurig
Snavel Beigebruin, met blauwe waas, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.
Ogen/pupil Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Donkerbruin.
Subtekening rug- en vleugeldek Licht beigebruine veerzoom met iets donkerder bruine veertoppen.
Armpentekening Donkere bruine dwars tekening met crèmekleurige veerpunt.
Flanktekening Beigebruin, zo donker mogelijk van kleur.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van zwartbruine vleugelbocht naar bruine rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Overgang van borst naar buik De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Over de gehele flank dient de kleur van de tekening egaal beigebruin te zijn. Regelmatig komt het voor, dat deze tekening een grijze tint toont in met name ter hoogte van de broek en het bovenste deel van de flanken. Dit is een duidelijke tekeningsfout en dient al naar gelang de ernst van de fout bestraft te worden. Een tweede tekeningfout is het vervagen van de regelmatige flanktekening ter hoogte van de vleugelbocht. Er ontstaat een vlekkerige tekening, welke al naar gelang de ernst van de fout, bestraft dient te worden. Op de borst komt vlak onder de ondersnavel vaak een schubachtige tekening voor. De voorkeur gaat echter uit naar een zo egaal mogelijke borstkleur. De kleurdiepte van de snavel dient overeen te komen met de kleurintensiteit van de kop. Veelvuldig komen roze gekleurde snavels voor, dit is een kleurfout en dient als zodanig bestraft te worden.
Ook dient gelet te worden op erg blauwe- en erg donkere snavels, wat eveneens een kleurfout is en als zodanig ook bestraft dient te worden. Jonge vogels, welke nog niet volledig op kleur zijn, tonen vaak weinig tekening in de flank, een vlekkerig rugdek en onvoldoende doorgekleurde vleugelpennen. Soms treft men vogels aan, welke wel een diepe flanktekening tonen, maar waarbij de ondergrondkleur van de flank donkerder is als de gewenste crème kleur. Deze vogels zijn vaak split voor de donkerbuikmutatie. Deze ondergrondkleur is niet gewenst en dient als kleurfout bestraft te worden.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.