Afdrukken

Zilverbek pastel

 Zilverbek pastel

Kleurslag  Pastel man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Donker warm crème.
Wangen en keel Crème, zo egaal mogelijk van kleur.
Rug- en vleugeldek en armpennen Crème, zo egaal mogelijk van kleur.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Lichtbruin.
Stuit en bovenstaartdekveren Lichtbruin, met een rode waas.
Staart Lichtbruin, met aan de basis van de buitenste staartpennen een
rode waas.
Borst De borst is gelijk aan de keel, zo egaal crème mogelijk maar toont een witte waas.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken Zo egaal crème mogelijk, toont een witte waas.
Poten en nagels Hoornkleurig.
Snavel Beigegrijs, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.
Ogen/pupil Bruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Ontbreekt.
Subtekening rug- en vleugeldek Ontbreekt.
Armpentekening Ontbreekt.
Flanktekening Ontbreekt.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van licht bruine vleugelbocht naar het warm crème rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Overgang van borst naar buik De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
De pastel kleurslag is een middels hybridekweek met de pastel loodbek ingekweekte mutatie. Door enkele kwekers is deze kweek momenteel opgezet en verkeert nog duidelijk in de experimentele fase. De omschrijving is gedaan vanuit een theoretische achtergrond en kan mogelijk nog bijgesteld moeten worden. Het is echter de bedoeling de kwekers een handreiking te doen binnen de aanwezige mogelijkheden. Tijdens de keuring dient er op gelet te worden dat kenmerken van de hybridekweek achterwege blijven. Zijn deze toch aanwezig, dan dient hier, al naar gelang de ernst van de fout, voor gestraft te worden.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.