Afdrukken

Zilverbek opaal

 Zilverbek opaal

Kleurslag  Opaal man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Lichtgrijs.
Wangen en keel Wangen lichtgrijs. De keel zeer licht crème.
Rug- en vleugeldek en armpennen Zeer lichtgrijze waas in contrast met de nek en schedel
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Zo egaal mogelijk grijs.
Stuit en bovenstaartdekveren Grijs, een rode waas is toegestaan.
Staart Grijs, een rode waas is toegestaan.
Borst Lichtcrème, met een minimale grijze waas.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken Zeer lichtcrème, met een grijze waas.
Poten en nagels Hoornkleurig.
Snavel Beigebruin, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.
Ogen/pupil Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Beigegrijs.
Subtekening rug- en vleugeldek Licht beigegrijze veerzoom met iets donkerder beige grijze veertoppen.
Armpentekening Ontbreekt.
Flanktekening Licht beigegrijs.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van de beigegrijze vleugelbocht naar het zeer lichtcrème grijs bewaasde rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Overgang van borst naar buik De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een kweek- en kleuraanwijzing. De opaal mutatie bij de zilverbek bevindt zich nog in een experimenteel stadium. Naast de algemene keurtechnische aanwijzingen dient men bij het keuren rekening te houden met feit, dat de opaalmutatie een transmutatie vanuit de loodbek betreft. De soorteigenschappen dienen dan ook zo optimaal mogelijk getoond te worden. Dit wil zeggen, dat de wang en borst goed doorgekleurd moeten zijn. Verder is het van belang, dat de grijze kleurnuances zo helder mogelijk moeten zijn.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.