Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

Zilverbek ino bruin

 Zilverbek ino bruin

Kleurslag  Ino bruin man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Warm crème, zo egaal mogelijk van kleur.
Wangen en keel Crème-wit, zo egaal mogelijk van kleur.
Rug- en vleugeldek en armpennen Warm crème, zo egaal mogelijk van kleur.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Zo diep en warm mogelijk crème.
Stuit en bovenstaartdekveren Zo diep en warm mogelijk crème, met een duidelijke rode waas.
Staart Zo diep en warm mogelijke crème, met aan de basis van de buitenste staartpennen
met een duidelijk rode waas.
Borst De borst is gelijk aan de keel crème wit.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken Wit.
Poten en nagels Hoornkleurig.
Snavel Hoornkleurig, overeenkomstig de kleurdiepte van de schedel.
Ogen/pupil Helder rood, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Ontbreekt.
Subtekening rug- en vleugeldek Ontbreekt.
Armpentekening Ontbreekt.
Flanktekening Crème.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van crème vleugelbocht naar het warm crème rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Afscheiding buik. De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een mutatiecombinatie tussen de ino- en de bruinmutatie. Het gevolg is, dat het bruinkleurige eumelanine in de vogel een duidelijke plaats krijgt, waardoor deze vogel overeenkomsten met de crème-ino Japanse meeuw gaat tonen. Bij deze kleurslag is bruinbezit en warmte gewenst, hoewel deze warmte in kleur met de nodige souplesse beoordeeld moet worden.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.