Afdrukken

Zilverbek geelstaart ino

 Zilverbek geelstaart ino

Kleurslag  Geelstaart ino man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Wit, zo egaal mogelijk van kleur.
Wangen en keel Wit.
Rug- en vleugeldek en armpennen Wit, zo egaal mogelijk van kleur.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Wit. De buitenste pennen hebben een minimale crème waas.
Stuit en bovenstaartdekveren Wit, met een duidelijk gele waas.
Staart Wit, met een duidelijk gele waas.
Borst Wit.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken Wit.
Poten en nagels Hoornkleurig.
Snavel Hoornkleurig, overeenkomstig de kleurdiepte van de schedel.
Ogen/pupil Rood, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een licht grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Ontbreekt.
Subtekening rug- en vleugeldek Ontbreekt.
Armpentekening Ontbreekt.
Flanktekening Ontbreekt.
Overgang vleugelbocht naar rugdek Ontbreekt.
Afscheiding buik. Ontbreekt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een kweek- en keuraanwijzing. De geel(staart)mutatie bij de zilverbek bevindt zich nog in een experimenteel stadium, ook indien deze gekoppeld is aan de inomutatie.
Voor de kleurnuance kan een op een worden verwezen naar de ino. De gele nuances van de stuit en staartpennen dienen zuiver geel te zijn, iedere roze of rode kleurnuance is fout.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.