Afdrukken

Zilverbek donkerbuik agaat

 Zilverbek donkerbuik agaat

Kleurslag  Donkerbuik agaat man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Donker warm beige.
Wangen en keel Donker warm beige, zo egaal mogelijk van kleur
Rug- en vleugeldek en armpennen Donker warm beige, zo egaal mogelijk van kleur.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Zo donker mogelijk zwartbruin van kleur.
Stuit en bovenstaartdekveren Zo donker mogelijk zwartbruin van kleur.
Staart Zo donker mogelijk zwartbruin van kleur.
Borst De borst is gelijk aan de keel, zo egaal mogelijk donker warm beige.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Zo donker mogelijk zwartbruin.
Flanken Donker warm beige.
Poten en nagels Hoornkleurig.
Snavel Beigebruin, iets lichter dan de wildkleur, met blauwe waas, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.
Ogen/pupil Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Donker warm beigebruin.
Subtekening rug- en vleugeldek Donker beigebruin.
Armpentekening Donker beigebruine dwars tekening. De toppen zijn crèmekleurig.
Flanktekening Ontbreekt.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van de zo donker mogelijke zwartbruine vleugelbocht naar het warm beige rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Afscheiding buik. De overgang borst, welke loopt in een gebogen lijn van vleugel boeg naar vleugelbocht en flanken, naar de buik dient regelmatig en scherp te zijn.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een kweek- en keuraanwijzing. De agaatmutatie bij de zilverbek bevindt zich nog in een experimenteel stadium en vormt met de donkerbuikmutatie in die combinatie, een kleurslag van duidelijke contrasten. Naast de algemene keurtechnische aanwijzingen, dient men bij het keuren rekening te houden met feit, dat de agaatmutatie het phaeomelanine substantieel verhindert tot uiting te komen. Het is van belang de verschillende kleurnuances tussen donkere en lichte veervelden zo optimaal mogelijk te houden.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.