Afdrukken

Zilverbek donkerbuik

 Zilverbek donkerbuik

Kleurslag  Donkerbuik man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Bruin.
Wangen en keel Donker beigebruin, zo warm en egaal mogelijk.
Rug- en vleugeldek en armpennen Bruin, zonder grijze waas.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Zo donker mogelijk zwartbruin.
Stuit en bovenstaartdekveren Zo donker mogelijk zwartbruin.
Staart Zo donker mogelijk zwartbruin.
Borst De borst is gelijk aan de keel, warm donker beige bruin.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Zo donker mogelijk zwartbruin.
Flanken Zo egaal mogelijk warm donker beigebruin.
Poten en nagels Hoornkleurig, een donkerder kleur is toegestaan.
Snavel Donker beigebruin, met blauwe waas, overeenkomstig de kleurdiepte van de
bovenschedel.
Ogen/pupil Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een grijsblauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Donkerbruin.
Subtekening rug- en vleugeldek Donkerbruine uiteinden.
Armpentekening Donkerbruine dwars banden.
Flanktekening Ontbreekt.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang tussen zwartbruine vleugelbocht naar het bruine rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Afscheiding buik. De overgang borst, welke loopt in een gebogen lijn van vleugel boeg naar vleugelbocht en flanken, naar de buik dient regelmatig en scherp te zijn.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Naast de algemene keurtechnische aanwijzingen, dient men bij het keuren rekening te houden met feit, dat de donkerbuikmutatie een melanine concentratie verhoging in de buik toont, welke zo optimaal mogelijk getoond dient te worden. Dit wil zeggen, dat de buik zo diep mogelijk zwartbruin van kleur dient te zijn. Een minder diepe buikkleur of zelfs het tonen van een minimale grijze waas is fout. De overgang van de zwartbruine buik naar de warm donker beigebruine borstkleur dient strak van overgang te zijn, een geleidelijke overgang is fout.
In de flanken zal de pigmenttoename aan het uiteinde van de veren vaak niet optimaal zijn. Het niet volledig doorgekleurd zijn heeft tot gevolg, dat het lijkt of de flanken een heel fijne flanktekening tonen. Vooralsnog kan hier enige clementie getoond worden. De voorkeur gaat echter uit naar een egaal gekleurde flank.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.