Afdrukken

Zilverbek bruin opaal

 Zilverbek ino bruin

Kleurslag  Bruin opaal man en pop
 
Kleur
Boven schedel en nek Lichtbeige.
Wangen en keel Wangen lichtbeige. De keel zeer licht crème.
Rug- en vleugeldek en armpennen Zeer lichtbeige waas in contrast met de nek en schedel.
Duimveren, buitendste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen Zo egaal mogelijk beige.
Stuit en bovenstaartdekveren Beige een rode waas is toegestaan.
Staart Beige een rode waas is toegestaan.
Borst Lichtcrème.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken Zeer lichtcrème.
Poten en nagels Hoornkleurig.
Snavel Beigebruin, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.
Ogen/pupil Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan. Rond het oog is een licht beige blauwe rand van washuid aanwezig.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Beige.
Subtekening rug- en vleugeldek Lichtbeige veerzoom met Iets donkerder beige veertoppen.
Armpentekening Ontbreekt.
Flanktekening Lichtbeige.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van de beige vleugelbocht naar het zeer lichtcrème beige bewaasde rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Afscheiding buik. De borst loopt door tot op een regelmatig gebogen lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Met het over kweken van de opaalmutatie vanuit de loodbek is ook de bruinmutatie in de zilverbekken gecombineerd. Dit geeft mooie zacht beige bewaasde vogels, die duidelijk herkenbaar zijn. Tijdens de keuring moet gelet worden op het tonen van voldoende kleuregaliteit.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.