Afdrukken

Roodgrijs

 Roodgrijs

Kleurslag  Roodgrijs
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding met de mantel Egaal beigegrijs
Wangen Egaal beigegrijs
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal beigegrijs
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal beigegrijs
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal beigegrijs
Onderlijf Ondergrondkleur Nagenoeg wit
Snavel Ondersnavel Beigegrijs
Bovensnavel Licht beige
Poten en nagels Poten Vleeskleurig
Nagels Hoornkleurig
Ogen   Donkerbruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal beigegrijs
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening beigegrijs
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening wit

De kleurslag roodgrijs ontstaat door de inwerking van twee factoren, namelijk de grijsfactor en de roodbruinfactor. De grijsfactor is een phaeomelanine belettende factor. In de bevedering van de roodgrijze Japanse meeuw ontbreekt het roodbruine pigment dan ook volledig. De roodbruinfactor belet de vorming van zwart eumelanine, wat resteert is een bruinig eumelanine wat bij andere kleurslagen door een hoge concentratie pigment niet waarneembaar is.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De roodgrijze meeuw dient van kop tot staart zo egaal mogelijk beigegrijs van kleur te zijn. De als beigegrijs omschreven kleur is een kleur welke het midden houdt tussen grijs en (donker)beige. Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering. Een donkergrijze, tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel is derhalve een ernstige kleurfout. Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een donker afstekend masker en/of te lichte wangen en een geloverde borst.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. De buiktekening moet ook tussen de poten in de gevraagde V-vorm aanwezig zijn.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.