Afdrukken

Roodbruin

 Roodbruin

Kleurslag  Roodbruin
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding met de mantel Egaal roodbruin
Wangen Egaal roodbruin
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal roodbruin
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal roodbruin
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal roodbruin
Onderlijf Ondergrondkleur Lichtcréme
Snavel Ondersnavel Beige
Bovensnavel Licht beige
Poten en nagels Poten Vleeskleurig
Nagels Hoornkleurig
Ogen   Bruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal roodbruin
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening roodbruin
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening licht créme

Bij de roodbruine Japanse meeuw streven we naar een maximaal phaeomelanine bezit in combinatie met eenzwak eumelanine bezit. Hierdoor ontstaat de gewenste roodbruine kleur, die helder en warm van tint is.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De roodbruine Japanse meeuw dient van kop tot staart zo egaal en diep mogelijk roodbruin van kleur te zijn. Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kleur van de kopbevedering. Omdat er geen phaeomelanine in de snavel wordt afgezet is dit ideaal alleen te benaderen. De snavelkleur mag echter niet storen ten opzichte van de kopkleur. Ernstige kleurfouten zijn o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze of te lichte bovensnavel, een borstafscheiding die niet strak is, en een grauwe tint (te veel eumelanine) in de bevedering, vooral in de staartpennen. Ook komt het voor dat de roodbruinen te flets van kleur zijn. De kleur van het onderlijf moet crèmekleurig zijn, maar mag niet zo donker zijn dat de buiktekening vervaagt. De bruine kleur van de snavel geeft een zwak eumelanine bezit aan. Indien de concentratie hiervan te hoog wordt dan zal dit ook waarneembaar zijn in de staart en het masker. Dit zal een storende mokkastaart geven.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. De buiktekening moet ook tussen de poten in de gevraagde Vvorm aanwezig zijn. Ook de roodbruinen moeten een duidelijke tekening op de mantel bezitten. Deze is echter niet zo sprekend als bij de andere kleurslagen.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.