Afdrukken

Pastel roodbruin

Pastel roodbruin

Kleurslag  Pastel roodbruin
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, wangen, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding Egaal opgebleekt licht roodbruin nuance donkerder dan mantelkleur
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal licht roodbruin nuance lichter dan mantelkleur
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal opgebleekt roodbruin, het rugdek iets lichter dan de kop en nek. De kleur overgang is geleidelijk. De vleugelpennen zijn een fractie lichter van kleur
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal licht roodbruin
Onderlijf Ondergrondkleur Zeer lichtcrème
Snavel Ondersnavel Beige
Bovensnavel Lichtbeige, iets lichter dan de bovensnavel
Poten en nagels Poten Vleeskleurig
Nagels Hoornkleurig
Ogen   Bruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal licht roodbruin, gelijk aan de mantelkleur.
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening licht roodbruin, gelijk aan de mantelkleur.
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening licht crème

Pastel algemeen
De pastelmutatie laat een kleurreductie zien die aan de voorzijde van de vogel minder is en toont een sterker reducerend verloop over lichaam richting de staartbevedering. De reductie van de kleur is dan ook het minst op de kop, masker en borst. Dit maakt dat de voorzijde van de pastelkleurslagen altijd wat dieper van kleur zijn dan de rest van de vogel . De reductie van kleur over het lichaam vanaf de kop naar nek mantel en vleugels dient geleidelijk toe te nemen. De vleugelpennen zullen altijd lichter blijven dan de rugdekkleur. De staartbevedering dient gelijk van kleur zijn aan de broek en stuit. De bovenstaartdekveren hebben wat lichtere verzomen. Dit alles maakt dat de vogel met het meest regelmatige kleurverloop zonder contract de voorkeur heeft waarbij de typische pastelkenmerken van de lichtere vleugelpennen zichtbaar moeten blijven.

Pastel roodbruin
De pastel roodbruin is een kleurslag die ontstaat door de inwerking van twee factoren, namelijk de roodbruinfactor en de pastelfactor. De roodbruinfactor belet de vorming van zwart eumelanine. De pastelfactor zorgt voor een partiële reductie van zowel het overige eumelanine als het phaeomelanine. In het ideale geval ontbreekt het eumelanine in de bevedering volledig.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
Bij de pastel roodbruin streven we naar een Japanse meeuw waarvan de kleur ten opzichte van de kleurslag roodbruin voor ongeveer 50% is opgebleekt. De pastel roodbruin dient van kop tot staart zo egaal mogelijk licht roodbruin van kleur te zijn overeenkomstig de hierboven algemene pastelkenmerken. De kleur dient helder van tint te zijn. Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering. Omdat er geen phaeomelanine in de snavel wordt afgezet is dit ideaal alleen te benaderen. De snavelkleur mag echter niet storen ten opzichte van de kopkleur. Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel, een donker afstekend masker en/of te lichte wangen, een vleugeldek dat sterker is gereduceerd dan de rest van de bevedering, waardoor het te licht van kleur is geworden en een grauwe tint in de bevedering, vooral in de staartpennen.

Algemeen
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk waarneembare buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. Het ontbreken van buiktekening is een ernstige tekeningfout. Een pastel zal altijd wat lichter in de vleugelpennen zijn, hiermee moet soepel worden omgegaan.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.