Afdrukken

Pastel mokkagrijs

Pastel mokkagrijs

Kleurslag  Pastel mokkagrijs
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, wangen, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding Egaal opgebleekt lichtgrijs nuance donkerder dan mantelkleur
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal lichtgrijs
nuance lichter dan
mantelkleur
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal opgebleekt lichtgrijs, het rugdek iets lichter dan de kop en nek. De kleurovergang is geleidelijk. De vleugelpennen zijn een fractie lichter van kleur
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal lichtgrijs
Onderlijf Ondergrondkleur Nagenoeg wit
Snavel Ondersnavel Grijs
Bovensnavel Licht blauwgrijs
Poten en nagels Poten Grijs
Nagels Grijs
Ogen   Donkerbruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal lichtgrijs, gelijk aan de mantelkleur.
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening lichtgrijs, gelijk aan de mantelkleur.
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening wit

Pastel algemeen
De pastelmutatie laat een kleurreductie zien die aan de voorzijde van de vogel minder is en toont een sterker reducerend verloop over lichaam richting de staartbevedering. De reductie van de kleur is dan ook het minst op de kop, masker en borst. Dit maakt dat de voorzijde van de pastelkleurslagen altijd wat dieper van kleur zijn dan de rest van de vogel . De reductie van kleur over het lichaam vanaf de kop naar nek mantel en vleugels dient geleidelijk toe te nemen. De vleugelpennen zullen altijd lichter blijven dan de rugdekkleur. De staartbevedering dient gelijk van kleur zijn aan de broek en stuit. De bovenstaartdekveren hebben wat lichtere verzomen. Dit alles maakt dat de vogel met het meest regelmatige kleurverloop zonder contract de voorkeur heeft waarbij de typische pastelkenmerken van de lichtere vleugelpennen zichtbaar moeten blijven.

Pastel mokkagrijs
De pastel mokkagrijs is een kleurslag die ontstaat door de inwerking van drie factoren, namelijk de mokkafactor, de grijsfactor en de pastelfactor.Door de werking van de grijsfactor ontbreekt het roodbruine phaeomelanine volledig. De mokkafactor veroorzaakt een wijziging in de structuur van het eumelanine, waardoor de kleur wat wordt gereduceerd. De pastelfactor zorgt voor een particiele reductie van het gewijzigde eumelanine.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
Bij de pastel mokkagrijs streven we naar een Japanse meeuw, waarvan de kleur ten opzichte van de kleurslag mokkagrijs voor ongeveer 50% is opgebleekt. De pastel mokkagrijs dient van kop tot staart zo egaal mogelijk lichtgrijs van kleur te zijn overeenkomstig de hierboven algemene pastelkenmerken. Als ideaal wordt gezien dat de kleur van de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering. Een zwarte bovensnavel werkt derhalve storend op de kleuregaliteit. Het realiseren van de juiste reductiegraad in de bovensnavel is echter moeilijk. Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel, een donker afstekend masker en/of te lichte wangen en een vleugeldek dat sterker is gereduceerd dan de rest van de bevedering, waardoor het te licht van kleur is geworden. Ook een bruine waas in de vleugelpennen werkt storend op de kleuregaliteit.

Algemeen
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk waarneembare buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. Het ontbreken van buiktekening is een ernstige tekeningfout. Een pastel zal altijd wat lichter in de vleugelpennen zijn, hiermee moet soepel worden omgegaan.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.