Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

Lidmaatschap

De contributie bedraagt €20,- per jaar. Bij toetreding is eenmalig €2,- inschrijfgeld verschuldigd. Aanmelding kan geschieden door invulling van het aanmeldingsformulier en dit op te sturen naar de ledenadministratie van de JMC.