Afdrukken

De Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) probeert de ontwikkelingen binnen de JMC te volgen en haar leden hierover te informeren. Zij is er tevens om vragen van technische aard van leden te beantwoordne en eventueel artikelen over deze onderwerpen in ons clubblad te behandelen. Ook organiseert de TC een landelijke bijeenkomst waarin de ontwikkelingen in onze liefhebberij worden besproken, discussies over allerlei zaken betreffende de Japanse Meeuw en Lonchura soorten worden gehouden en beginnende liefhebbers worden geïnformeerd.