Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

De Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) probeert de ontwikkelingen binnen de JMC te volgen en haar leden hierover te informeren. Zij is er tevens om vragen van technische aard van leden te beantwoordne en eventueel artikelen over deze onderwerpen in ons clubblad te behandelen. Ook organiseert de TC een landelijke bijeenkomst waarin de ontwikkelingen in onze liefhebberij worden besproken, discussies over allerlei zaken betreffende de Japanse Meeuw en Lonchura soorten worden gehouden en beginnende liefhebbers worden geïnformeerd.