Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

De Lonchura's

De JMC is in 1996 uitgebreid met de volgende, nauw verwante, vogelsoorten:
Bronzemannen, Nonnen, Riet- en Muskaatvinken

De Spitsstaart Bronzeman en de inkweek van Nonnen en/of Rietvinken hebben zodanig bijgedragen aan de ontwikkeling van de huidige Japanse Meeuw dat opname van deze vogels in de JMC een logische voortzetting was van de Japanse Meeuw en zijn Speciaalclub. Naast de Japanse Meeuw als echte cultuurvogel moeten de Nonnen, Riet- en Muskaatvinken als echte natuurvogels gezien worden. De laatste jaren zien we gelukkig dat ook met deze vogels steeds vaker kweekresultaten worden bereikt. Hoewel de meeste soorten meestal wat moeilijk tot voortplanten te bewegen zijn, lukt dit de vasthoudende kweker meestal toch wel. Bij de Bronzemannen en de Rietvinken zijn top op heden enkele kleurmutaties bekend.

Meest recent is de toevoeging van de Zilverbekken, Loodbekken, Parelhalsamadines, Rijstvogels en Timor Rijstvogel. Vanuit de liefhebbers van deze vogels was de behoefte aanwezig om zich te verenigen in een speciaalclub. In 2013 is het voorstel aangenomen om deze Lonchura's onder te brengen bij de JMC.