Afdrukken

De Lonchura's

De JMC is in 1996 uitgebreid met de volgende, nauw verwante, vogelsoorten:
Bronzemannen, Nonnen, Riet- en Muskaatvinken

De Spitsstaart Bronzeman en de inkweek van Nonnen en/of Rietvinken hebben zodanig bijgedragen aan de ontwikkeling van de huidige Japanse Meeuw dat opname van deze vogels in de JMC een logische voortzetting was van de Japanse Meeuw en zijn Speciaalclub. Naast de Japanse Meeuw als echte cultuurvogel moeten de Nonnen, Riet- en Muskaatvinken als echte natuurvogels gezien worden. De laatste jaren zien we gelukkig dat ook met deze vogels steeds vaker kweekresultaten worden bereikt. Hoewel de meeste soorten meestal wat moeilijk tot voortplanten te bewegen zijn, lukt dit de vasthoudende kweker meestal toch wel. Bij de Bronzemannen en de Rietvinken zijn top op heden enkele kleurmutaties bekend.

Meest recent is de toevoeging van de Zilverbekken, Loodbekken, Parelhalsamadines, Rijstvogels en Timor Rijstvogel. Vanuit de liefhebbers van deze vogels was de behoefte aanwezig om zich te verenigen in een speciaalclub. In 2013 is het voorstel aangenomen om deze Lonchura's onder te brengen bij de JMC.