Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

De JMC

De JMC, afkorting van "Japanse Meeuwen Club", is een in 1975 opgerichte vereniging voor liefhebbers van Japanse Meeuwen. De JMC is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) en heeft contacten met met veel buitenlandse speciaalclubs. De JMC tracht door haar leden te begeleiden, informatie te verschaffen, door tentoonstellingen te organiseren en op diverse andere manieren, onze liefhebberij te bevorderen.

In 1996 zijn de rietvinken, bronzemannen, nonnen en muskaatvinken bij de JMC ondergebracht. Vanaf dat moment is de officiele naam van onze club: JMC, speciaalclub voor Japanse Meeuwen en overige Lonchura's.

Meest recent is de toevoeging van de Zilverbekken, Loodbekken, Parelhalsamadines, Rijstvogels en Timor Rijstvogel, welke sinds 2013 onderdak hebben gevonden bij de JMC.