Afdrukken

De Japanse Meeuw

De Japanse Meeuw is een zeer aantrekkelijke "tropische" vogel die niet in de natuur voorkomt. De voorouder van de Japanse Meeuw komt uit China, namelijk het Spitsstaartbronzemannetje. Deze soort werd al enkele eeuwen geleden in Japan als huisdier gehouden en is daar echt gedomesticeerd. Al snel vonden mutaties plaats en vooral de witte vogels waren in Japan erg populair. De Japanse Meeuw, een vogel die als zeer vriendelijk, aantrekkelijk getekend en met uitstekende broedeigenschappen bekend werd. Door dit laatste kenmerk werd de Japanse Meeuw als pleegouder gebruikt. Het gebruik van pleegouders is inmiddels acherhaald, omdat de kennis over moeilijk kweekbare vogels enorm is toegenomen. De laatste 30 jaar worden Japanse Meeuwen bijna uitsluitend gekweekt op kleur, tekening en formaat naar de standaarden die door de leden en de Technische Commissie van de JMC tot stand zijn gekomen. Vele kleur- en tekening mutaties hebben plaats gevonden, die de Japanse Meeuw thans tot een van de meest aantrekkelijke vogels hebben gemaakt.