Afdrukken

Jubilaris 40(!) jaar

Dat de JMC dit jaar 40 jaar bestaat, kan aan de geïnteresseerde Lonchura liefhebber niet voorbij zijn gegaan. We hebben een lid in ons midden, en niet de minste, die deze hele periode ook al lid is van onze vereniging, namelijk Fred Panjer. Tijdens de Algemene ledenvergadering werd Fred in het zonnetje gezet en nadrukkelijk bedankt voor hetgeen wat hij voor de JMC heeft mogen betekenen en nog steeds betekent. Als blijk van waardering ontving hij uit handen van scheidend penningmeester Fré Kers een prachtige oorkonde.

Jubilarissen 25 jaar

Afdrukken

Wereldkampioenen 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn verschillende leden in het zonnetje gezet vanwege de bereikte resultaten tijdens de verschillende shows. In het bijzonder was aandacht voor de leden welke wereldkampioen geworden waren op de COM show in Rosmalen. Uit handen van onze voorzitter ontvingen zij een bloemetje.

Jubilarissen 25 jaar

Afdrukken

Nieuwe penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, zaterdag 28 maart, hebben de leden een nieuw bestuurslid gekozen, die de functie van penningmeester zal gaan vervullen. We hebben het hier over Oege Rinzema uit Voorhout. Onze, inmiddels ex-, penningmeester Fré Kers was aftredend en niet herkiesbaar.

We bedanken Fré voor de jaren dat hij op uitstekende wijze het penningmeesterschap heeft ingevuld! Oege wensen we veel succes en plezier in het uitoefenen van zijn nieuwe functie.

Afdrukken

40 jaar JMC - COM Rosmalen

Jubileumboek "40 jaar JMC", alles over Japanse meeuwen, nonnen, rietvinken, bronzemannen, zilverbekken, loodbekken en rijstvogels, is tijdens de COM-Wereldshow in Rosmalen te koop bij de stand van de firma Heesakkers. Mocht u in Apeldoorn niet in de gelegenheid zijn geweest het boek aan te schaffen, dan kan dat nu alsnog in Rosmalen!

De prijs bedraagt € 20.  (De speciale ledenprijs is niet van toepassing in Rosmalen!!!)


Zie ook:
http://www.jmc-lonchura.nl/index.php/over-de-jmc/het-jmc-boek

Jubileumboek