Afdrukken

Internationale Lonchuradag 2019

Internationale Japanse meeuwen- en lonchuradag op 24 februari 2019 in Erp.

Tijdens de Jaarvergadering heeft de regio Noord-Brabant-Oost voorgesteld om volgend jaar een internationale bijeenkomst te organiseren voor de soorten die onder de paraplu van de JMC vallen.
Dit voorstel is met instemming begroet en een aantal leden is begonnen met de voorbereiding ervan. Er is voor gekozen de datum te koppelen aan de vogelmarkt in Zwolle. In dat weekend zijn al veel buitenlandse vogelliefhebbers in Nederland en deze kunnen met een overnachting extra zonder verdere reiskosten de bijeenkomst bijwonen. De Zwolse vogelmarkt wordt op zaterdag 23 februari 2019 gehouden; de internationale “JMC”-dag dus op zondag 24 februari 2019 in het Brabantse Erp. U kunt deze datum dus nu alvast reserveren.
Er wordt momenteel geïnventariseerd, wat er bij het organiseren van deze dag allemaal komt kijken. Bij andere soorten is er met zo’n organisatie reeds ervaring opgedaan, iets waar wij zeker steun aan kunnen hebben. Er wordt gedacht aan internationale sprekers en presentaties over onze vogels, een verkoopklasse, een loterij met topvogels, diverse stands, e.d.
Het is van belang dat zoveel mogelijk liefhebbers worden bereikt. Dat kan via vooraankondigingen van deze dag via “Onze Vogels”, het Contactblad, onze WEB-site, via Facebook, via buitenlandse clubbladen op het gebied van onze vogels en ook via buitenlandse WEB-sites. We willen ook een flyer maken, die op vogelmarkten (Boskoop, Zwolle), tentoonstellingen (Leerdam, regio- en districts-TT’s), maar natuurlijk ook op de COM-wereldshow in januari 2019 in Zwolle kan worden verspreid.
Het is voor de initiatiefnemers een mooie uitdaging. Waar mogelijk zal het bestuur hen ondersteunen. Heeft u vragen, opmerkingen suggesties dan kunt u contact opnemen met: Frank Kreijveld, Tinus Legius, Paul Bergmans of Fred Panjer.