Afdrukken

Jubilaris 40(!) jaar

Dat de JMC dit jaar 40 jaar bestaat, kan aan de geïnteresseerde Lonchura liefhebber niet voorbij zijn gegaan. We hebben een lid in ons midden, en niet de minste, die deze hele periode ook al lid is van onze vereniging, namelijk Fred Panjer. Tijdens de Algemene ledenvergadering werd Fred in het zonnetje gezet en nadrukkelijk bedankt voor hetgeen wat hij voor de JMC heeft mogen betekenen en nog steeds betekent. Als blijk van waardering ontving hij uit handen van scheidend penningmeester Fré Kers een prachtige oorkonde.

Jubilarissen 25 jaar