Afdrukken

Nieuwe penningmeester

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, zaterdag 28 maart, hebben de leden een nieuw bestuurslid gekozen, die de functie van penningmeester zal gaan vervullen. We hebben het hier over Oege Rinzema uit Voorhout. Onze, inmiddels ex-, penningmeester Fré Kers was aftredend en niet herkiesbaar.

We bedanken Fré voor de jaren dat hij op uitstekende wijze het penningmeesterschap heeft ingevuld! Oege wensen we veel succes en plezier in het uitoefenen van zijn nieuwe functie.