Afdrukken

Mokkagrijs

 Mokkagrijs

Kleurslag  Mokkagrijs
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding met de mantel Egaal grijs
Wangen Egaal grijs
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal grijs
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal grijs
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal grijs
Onderlijf Ondergrondkleur Nagenoeg wit
Snavel Ondersnavel Donkergrijs
Bovensnavel Licht blauwgrijs
Poten en nagels Poten Donkergrijs
Nagels Donkergrijs
Ogen   Donkerbruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal grijs
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening grijs
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening wit

De kleurslag mokkagrijs ontstaat door de inwerking van twee factoren, namelijk de grijsfactor en de mokkafactor. De grijsfactor is een phaeomelanine belettende factor. In de bevedering van de mokkagrijze Japanse meeuw ontbreekt het roodbruine pigment dan ook volledig. De mokkafactor veroorzaakt een wijziging in de structuur van het eumelanine, waardoor de kleur wat wordt gereduceerd.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De mokkagrijze Japanse meeuw dient van kop tot staart zo egaal mogelijk grijs van kleur te zijn. Vaak zien we dat de grijze kleur nog een minimale bruine waas laat zien. Geadviseerd wordt dit voorlopig nog soepel te beoordelen. De bruine waas mag de grijze kleur echter zeker niet gaan overheersen. Vooral in de vleugelpennen treedt deze kleurfout vaak op. Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering. Een te donker bovensnavel werkt derhalve storend op de kleuregaliteit. Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel, een donker afstekend masker en/of te lichte wangen en een geloverde borst.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. De buiktekening moet ook tussen de poten in de gevraagde V-vorm aanwezig zijn.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.