Afdrukken

Mokkabruin

 Mokkabruin

Kleurslag  Mokkabruin
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding met de mantel Egaal koudbruin
Wangen Egaal koudbruin
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal koudbruin
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal koudbruin
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal koudbruin
Onderlijf Ondergrondkleur Zeer licht créme
Snavel Ondersnavel Donkerbruin
Bovensnavel Licht blauwgrijs
Poten en nagels Poten Donkergrijs
Nagels Donkergrijs
Ogen   Donkerbruin
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal koudbruin
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening koudbruin
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Tekening zeer licht créme

De mokkafactor veroorzaakt een wijziging in de structuur van het eumelanine, waardoor de kleur wat wordt gereduceerd. Het gewijzigde eumelanine geeft in combinatie met een relatief klein phaeomelaninebezit de gewenste kleur, die als koudbruin wordt omschreven. Vaak zien we dat de kleur te veel naar roodbruin neigt door een te grote concentratie phaeomelanine.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De mokkabruine Japanse meeuw dient van kop tot staart zo egaal mogelijk van kleur te zijn. Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering. Een zwarte bovensnavel werkt derhalve storend op de kleuregaliteit. Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel, een donker afstekend masker en/of te lichte wangen en een geloverde borst. Een warm bruine kleur in de vleugelpennen werkt eveneens storend op de kleuregaliteit.


KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. De buiktekening moet ook tussen de poten in de gevraagde Vvorm aanwezig zijn. Vaak wordt gezien dat het masker en de staart te donker zijn en de vleugelpennen lichter zijn, waardoor een niet egale kleur ontstaat, dit is niet wenselijk.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.