Afdrukken

Loodbek wildkleur

 Loodbek wildkleur

Kleurslag  Wildkleur man en pop
 
Kleur
Bovenschedel. Donkerbruin.
Achterschedel en nek. Donkerbruin, zo egaal mogelijk van kleur.
Teugel en wangen. Wit.
Keel. Wit.
Rugdek, vleugeldek en armpennen. Donkerbruin, zo egaal mogelijk van kleur.
Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen. Zo donker mogelijk zwartbruin.
Stuit en bovenstaartdekveren. Witte kern met zwarte afzoming op bsd.
Staart. Zo donker mogelijk zwartbruin.
Borst. De borst is gelijk aan de keel, crème wit.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Vanaf de crème-witte borst geleidelijk overgaand in wit.
Flanken Crème-wit.
Poten Hoornkleurig.
Nagels Grijs.
Snavel Loodgrijs, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel. Op de
snijranden en aan de punt donkergrijs.
Ogen/pupil Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Donkerder bruin dan de bovenschedel.
Kleurscheiding schedel, teugel en wangen. Regelmatig en scherp.
Flanktekening. Bruin.
Overgang vleugelbocht naar rugdek De overgang van zwartbruine vleugelbocht naar het donkerbruine rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.
Overgang van borst naar buik Ontbreekt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
De afscheidingslijnen tussen de schedel en teugel, richting wangen en vleugelbocht, dienen zo strak en regelmatig mogelijk te verlopen. Dit is echter een zeer moeilijk haalbaar tekeningsonderdeel en enige clementie is dan ook op zijn plaats.De kleur van keel en borst dient crème-wit te zijn, waarbij de voorkeur uitgaat naar een zo wit mogelijk kleur.De veerstructuur van de wangen dient goed gesloten te zijn. Wanneer deze veren niet voldoende sluiten, kijkt men in de oorzone door de bevedering heen. Dit is niet gewenst en als fout aan te merken. 
Een goed getekende flank is een kenmerk van kwaliteit. Veel voorkomende fouten zijn een grijze kleur van de flank ter hoogte van de broek en een vlekkerige vervaging van de flanktekening ter hoogte van de vleugelbocht. Beide fouten dienen, al naar gelang de ernst van de fout, als tekeningsonderdeel bestraft te worden.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.