Dit jaar organiseert de JMC wederom een eendaagse Nationale Tentoonstelling en wel op 28 september 2019 in het clubgebouw van de "Leerdamse Vogelvrienden" P.M. van Gendtstraat 23, te Leerdam. Lees meer

Let op - de inschrijftermijn is verlengd. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk dinsdag 10 september 20.00 uur in het bezit van Oege zijn.

Afdrukken

Loodbek geelstaart ino

 Loodbek geelstaart ino

Kleurslag  Geelstaart ino man en pop
 
Kleur
Bovenschedel. Wit, zo egaal mogelijk van kleur.
Achterschedel en nek. Wit, zo egaal mogelijk van kleur.
Teugel en wangen. Wit.
Keel. Wit.
Rugdek, vleugeldek en armpennen. Wit.
Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen. Wit. De buitenste pennen hebben een minimale crème waas.
Stuit en bovenstaartdekveren. Witte kern met crème afzoming op bsd.
Staart. Wit met een duidelijke gele waas.
Borst. De borst is gelijk aan de keel, wit.
Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken Wit.
Poten Hoornkleurig.
Nagels Hoornkleurig.
Snavel Hoornkleurig, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel.
Ogen/pupil Rood, een lichtere kleur is toegestaan.
 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Ontbreekt.
Kleurscheiding schedel, teugel en wangen. Ontbreekt.
Flanktekening. Ontbreekt.
Overgang vleugelbocht naar rugdek Ontbreekt.
Overgang van borst naar buik Ontbreekt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een kweek- en keuraanwijzing. De geel(staart)mutatie bij de loodbek bevindt zich nog in een experimenteel stadium, ook indien deze gekoppeld is aan de inomutatie.
Voor de kleurnuance kan een op een worden verwezen naar de ino. De gele nuances van de stuit en staartpennen dienen zuiver geel te zijn, iedere roze of rode kleurnuance is fout.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.