Afdrukken

Loodbek donkerstuit opaal

 Loodbek donkerstuit opaal

Kleurslag  Donkerstuit opaal man en pop
 
Kleur
Bovenschedel. Licht beigegrijs.
Achterschedel en nek.

Licht beigegrijs, iets lichter dan de bovenschedel.

Teugel en wangen. Zeer licht beigegrijs.
Keel. Wit.
Rugdek, vleugeldek en armpennen.

Zeer lichtcrème, met een grijze waas in contrast met de nek en schedel.

Duimveren, buitenste kleine-, middelste- en grote vleugeldekveren en buitenste handpennen.

Zo egaal mogelijk beige grijs.

Stuit en bovenstaartdekveren. Grijs.
Staart.

Grijs, met een duidelijk rode waas.

Borst.

De borst is gelijk aan de keel, wit.

Buik, anaalstreek en onderstaatdekveren Wit.
Flanken

Zeer lichtcrème, met een grijze waas.

Poten Hoornkleurig.
Nagels Grijs.
Snavel

Beigegrijs, overeenkomstig de kleurdiepte van de bovenschedel Op de snijranden en aan de punt donkergrijs.

Ogen/pupil

Donkerbruin, een lichtere kleur is toegestaan.

 
Tekeningskleur
Hamertekening kop en nek Beigegrijs.
Kleurscheiding schedel, teugel en wangen. Regelmatig en scherp.
Flanktekening. Licht beigegrijs.
Overgang vleugelbocht naar rugdek

De overgang van de beige grijze vleugelbocht naar het zeer lichtcrème grijs bewaasde rugdek dient regelmatig en strak te verlopen.

Overgang van borst naar buik De kleurovergang van borst naar buik ontbreekt.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Het betreft hier een kweek- en keuraanwijzing. De opaal- en donkerstuitmutatie bij de loodbek bevinden zich nog in een experimenteel stadium. Naast de algemene keurtechnische aanwijzingen, dient men bij het keuren rekening te houden met de soorteigenschappen. Deze dienen zo optimaal mogelijk getoond te worden. Dit wil zeggen, dat de wang en de borst een grijze tint tonen. Verder is het van belang, dat de grijze kleurnuances zo helder mogelijk moeten zijn en in het algemeen een fractie dieper van kleur, dan de opaalmutatie zonder de donkerstuit inbreng.


Bron: Standaardeisen NBvV "Gedomesticeerde Afrikaanse en Aziatische prachtvinken (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.