Afdrukken

Chinese muskaatvink

 Chinese muskaatvink

Algemeen
Nederlands: Chinese muskaatvink
Duits: Chinesische Muskatfink
Engels: China Nutmeg Mannikin
Frans: Capucin Damier de Chine

Een derde ontwikkeling in de evolutie is de ondersoort L.p.topela, welke vrij algemeen wordt omschreven als Chinese muskaatvink. Leefgebied is Thailand, Cambodja, Laos en Vietnam.

Binnen de topela groep zijn nog twee andere ondersoorten onder te brengen, te weten:
(De Chinese muskaatvink Lonchura p. Topela)
Lonchura p.yunnanensis
Lonchura.p.cabanisi

Het verschil tussen de L.p.nisoria en deze ondersoorten is:
L.p.yunnanensis:
Rugdekkleur minder grauw van tint. Bovenstaartdekveren wat minder grijs en 
de schubtekening wat donkerder en prominenter.
L.p.cabanisi:
Kopkleur donkerder, schubtekening op de borst helder roodbruin.
Gezien de ondersoort, L.p.topela de meest contrastrijke vogels laat zien, gaat hier de voorkeur naar uit.

Erfelijkheid en veerstructuur
Voor veerstructuur van de Chinese muskaatvink wordt verwezen naar het algemene hoofdstuk, Veerstructuur
van de Lonchura’s.

Fysieke eigenschappen
Voor de fysieke standaard van de Chinese muskaatvink wordt verwezen naar het algemene hoofdstuk, Fysieke standaard van de muskaatvinken. In aanvulling hierop geldt het onderstaande:

Formaat
10 cm.

Tekeningpatroon
- Masker en keel: Bovenschedel vanaf de snavelinplant lichtere bruine zomen met donkerder bruine veerkernen waardoor een gehamerde indruk ontstaat. Voor de wangen loopt de kleurafscheiding in een gebogen lijn over de keel waardoor een minimale keelvlek wordt gevormd.
-
 Kleurscheiding borst en wangen: De overgang van de donkerbruine keelvlek naar de duidelijk minder intensief gekleurde zijkanten van de borst verloopt geleidelijk.
Kleurscheiding borst,buik : De kleurafscheiding van de keelvlek naar de buik verloopt geleidelijk.
- Rug en vleugeldek: De veerschachten zijn lichter van kleur waardoor een minimale streeptekening ontstaat, welke vanaf achterschedel aanwezig is. De vleugelpennen zijn donkerbruin met een warmer bruine buitenvlag.
- Bovenstaartdekveren en stuit: Aan de rugzijde prominentere schachtstrepen dan op het rugdek Stuit aan staartzijde grijze veerzomen.
- Staart: De twee middelste staartpennen zijn minimaal gepunt en hebben lichter grijze zomen de overige staartpennen hebben een lichter geelgrijs gekleurde buitenvlag.
- Onderstaartdekveren: Een enkelvoudige V-vormige tekening welke zich rond het hart van de veer bevindt. Hierdoor is een minimale tekening zichtbaar.
-
 V-Tekening: Op de buik bevindt zich een regelmatige V-vormige tekening welke aan de borstzijde fijner is en in de richting aars en flanken grover en meer schubvormig wordt. De tekening is tussen de poten verdwenen.

Kleurstandaard: Chinese muskaatvink man en pop:

Kleurslag  Wildkleur
 
Kleur
Masker Koud donkerbruin
Bovenschedel achterkop en nek

Grauw koud bruin. Richting nek worden de kastanjebruine veerzomen breder, waardoor in de nek een egaal bruine kleur ontstaat.

Wangen, hals en borst Grauw koud bruin. De hals is een nuance lichter.
Buik en flanken Wit tot grauwwit
Broek en pootinplant Wit tot grauwwit
Mantel en vleugeldekveren Egaal grijsbruin. De veerschachten zijn lichter van kleur,
waardoor een minimale streeptekening ontstaat.
Vleugelpennen en duimveren Donkerbruin met een warm bruine buitenvlag.
Stuit Grijsbruin
Staart Donker grijsbruin
Bovenstaartdekveren Bleek grijsgeel
Onderstaartdekveren Wit tot grauwwit
Poten Grijs, een lichtere kleur is toegestaan.
Nagels Grijs
Snavel Boven- en ondersnavel éénkleurig zwart.
Ogen/Pupil Donkerbruin een lichtere kleur is toegestaan.
   
Tekeningkleur
Keelvlek Donkerbruin
Schachtstrepen rug-, vleugeldek Crème
Stuit Rugzijde bruine schachtstrepen. Staartzijde geelbruine veerzomen.
Staart 2 middelste staartpennen warm geelbruine zoom. Overige staartpennen lichter gekleurde binnenvlag.
Onderstaartdekveren V-vormige tekening, welke zich rond het hart van de veer bevindt.
Schubtekening, flank, borst en buik Borst grijsbruin. Flank en buik grauwbruin
Veerzomen bovenschedel schedel hals en nek Bruin

Keurtechnische aanwijzingen
De donkerbruine kopkleur dient zo regelmatig mogelijk te zijn en is duidelijk minder uitgebreid dan bij de punctulata- en de nisoriagroep. Er is geen strakke kleurafscheiding van de borst naar de getekende buik. De tekening dient zover mogelijk richting aars door te lopen. Met name op de bovenborst dient gelet te worden op de aanwezigheid van een duidelijke scherpe V-vormige tekening.


Bron: Standaardeisen NBvV "Lonchura's (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.