Afdrukken

Bergrietvink, Lonchura monticola

Algemeen:
Nederlands: Bergrietvink.
Duits: Bergschilffink.
Engels: Alpine mannikin (Eastern alpine mannikin).
Frans: Donacole des montagnes.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:
Formaat: 12 cm

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING:
Kop, keel en nek:
Voorhoofd, teugel, oorstreek, wangen en keel zwart. Boven op de schedel krijgen de veren bruine kernen, welke richting nek gaan overheersen. Hierdoor gaat het zwarte voorhoofd via de zwartbruine schedel over in de bruine nek.

Rug- en vleugeldek:
Geheel mat kastanjebruin, in de vleugelpennen iets donkerder.

Stuit en bovenstaartdek:
De rugzijde van de stuit is kastanjebruin, de staartzijde is strogeel evenals het bovenstaartdek. De overgang van het kastanjebruine deel naar het strogele deel van de stuit is abrupt maar niet scherp afgetekend.

Staart:
Middelste staartpennen wat langer maar niet gepunt, strogeel van kleur met donkerder schachten. Overige staartpennen zwartbruin met strogele randen aan de buitenvlaggen.

Borst, buik en onderstaartdek:
Borst wit, gescheiden van de eveneens witte buik door een zwarte band min of meer lopend van onderkant vleugelbocht naar onderkant vleugelbocht. Hier buigt deze band af langs de vleugels en zet zich voort in een zwarte flankstreep welke doorloopt tot aan het zwarte onderstaartdek en aars. Pootinplant zwart. De rest van de buik is wit.

Ogen:
Zwartbruin, een lichtere kleur is toegestaan.

Snavel:
Blauwgrijs.

Poten en nagels:
Donkergrijs, een lichtere kleur is toegestaan.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN:
Voor zover bekend is de bergrietvink nog nooit levend in Europa ingevoerd. De beschrijving is opgesteld aan de hand van diverse wetenschappelijke beschrijvingen. Er is dan ook geen sprake van een standaardomschrijving maar van een herkenningsbeschrijving. Bij een eventuele aanbieding ter keuring is melding aan de technische commissie tropische vogels gewenst.Uit de diverse beschrijvingen blijken de volgende onderdelen wat variabel te zijn binnen de populatie-Vaak is een minimale zwartbruine tekening in de witte borst aanwezig (veerkernen).Een min of meer creme buik komt veel voor.Vooral de flankstreep is vaak niet meer dan een aantal min of meer onregelmatige rij grove vlekken. Indien een bergrietvink ter keuring wordt aangeboden, dient deze variatiebreedte in kleur en tekening soepel te worden beoordeeld. Bij een eventuele aanbieding ter keuring, is melding aan de Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten gewenst. 


Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.