Afdrukken

Ino grijs

 Ino grijs

Kleurslag Ino grijs
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, wangen, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding Egaal parelgrijs
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal parelgrijs
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal parelgrijs
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal parelgrijs
Onderlijf Ondergrondkleur Nagenoeg wit
Snavel Ondersnavel Hoornkleurig
Bovensnavel Hoornkleurig
Poten en nagels Poten Hoornkleurig
Nagels Hoornkleurig
Ogen   Rood
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. parelgrijs
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening parelgrijs
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Kleur wit

Ino grijs
De kleurslag ino grijs ontstaat door de inwerking van twee factoren, namelijk de grijsfactor en de inofactor. De grijsfactor is een phaeomelanine belettende factor. In de bevedering van de ino grijs Japanse meeuw ontbreekt het roodbruine pigment dan ook volledig. De inofactor zorgt voor een sterke reductie van het eumelanine. Een belangrijk kenmerk van inofactorige Japanse meeuwen is de oogkleur. De ogen dienen rood van kleur te zijn.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De ino grijs Japanse meeuw dient van kop tot staart zo egaal en diep mogelijk parelgrijs van kleur te zijn. Onder parelgrijs wordt verstaan een zeer heldere lichtgrijze kleur. Ernstige kleurfouten zijn o.a. aanzienlijk lichtere vleugel- en/of staart-pennen, een aanzienlijk lichter masker en een crème waas in de bevedering.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk waarneembare buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. Het ontbreken van buiktekening is een ernstige tekeningfout. Een ino grijs Japanse meeuw moet goed herkenbaar zijn aan de rode ogen.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.