Afdrukken

SL Ino crème

 Ino créme

De ino-factor zorgt voor een sterke reductie van het melaninebezit. Een belangrijk kenmerk van ino factorige Japanse meeuwen is de oogkleur. De ogen dienen rood van kleur te zijn.

De ino crème Japanse meeuw dient van kop tot staart zo egaal mogelijk warm crème van kleur te zijn. Onder warm crème wordt verstaan crème met een roze waas. Ernstige kleurfouten zijn o.a. aanzienlijk lichtere vleugel- en/of staartpennen, een aanzienlijk lichter masker en een grauwe tint in de bevedering. Ook komt het voor dat de ino's crème te flets van kleur zijn.

Een duidelijk waarneembare buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. Het ontbreken van buiktekening is een ernstige tekeningfout. Een ino crème Japanse meeuw moet goed herkenbaar zijn aan de rode ogen. De kleuregaliteit heeft de voorkeur, vaak zien we wat lichtere vleugelpennen. Geadviseerd wordt dit soepel te beoordelen.


Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.