Afdrukken

Ino créme

 Ino créme

Kleurslag Ino créme
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, schedel, achterschedel, wangen, bef en bovenborst tot aan de kleurscheiding Egaal warm créme
Rug en vleugeldek Grote vleugeldekveren en slagpennen Egaal warm créme
Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren (de mantel) Egaal warm créme
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen Egaal warm créme
Onderlijf Ondergrondkleur Nagenoeg wit
Snavel Ondersnavel Hoornkleurig
Bovensnavel Hoornkleurig
Poten en nagels Poten Hoornkleurig
Nagels Hoornkleurig
Ogen   Rood
   
Tekening
Broek De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de stuit tot aan de hak en sluit aan op de onderstaartdekveren. Egaal warm créme
Borst Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht een scherpe kleurafscheiding.  
Onderlijf Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is. Tekening donker créme
Mantel Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes. Kleur nagenoeg wit

Ino créme
De ino-factor zorgt voor een sterke reductie van het melaninebezit. Een belangrijk kenmerk van inofactorige Japanse meeuwen is de oogkleur. De ogen dienen rood van kleur te zijn.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De ino crème Japanse meeuw dient van kop tot staart zo egaal mogelijk warm crème van kleur te zijn. Onder warm crème wordt verstaan crème met een roze waas. Ernstige kleurfouten zijn o.a. aanzienlijk lichtere vleugel- en/of staart-pennen, een aanzienlijk lichter masker en een grauwe tint in de bevedering. Ook komt het voor dat de ino's crème te flets van kleur zijn.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk waarneembare buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek. Het ontbreken van buiktekening is een ernstige tekeningfout. Een ino crème Japanse meeuw moet goed herkenbaar zijn aan de rode ogen. De kleuregaliteit heeft de voorkeur, vaak zien we wat lichtere vleugelpennen. Geadviseerd wordt dit soepel te beoordelen.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.