Afdrukken

Getekende met overige bontpatronen

 Getekende met overige bontpatronen

Kleurslag Alleen in de kleuren: zwartbruin, mokkabruin, roodbruin en zwartgrijs.
 
Kleur
Kop en masker Voorhoofd, achterschedel, wangen, bef en bovenborst Lichaamskleur helder wit
Mantel Grote vleugeldekveren en slagpennen  
Vleugeldek Grote, middelste- en kleine vleugeldekveren en de slagpennen  
Onderlijf Borst, buik en flanken tot aan de broektekening  
Broek en stuit Gepigmenteerd  
Staart Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen  
Snavel Ondersnavel Hoornkleurig
Bovensnavel Hoornkleurig, iets lichter dan de bovensnavel
Poten en nagels Poten Poten vleeskleurig
Nagels Hoornkleurig
Ogen   Donkerbruin
   
Tekening
Mantel In de nek, van vleugelbocht tot vleugelbocht, dient er een scherpe begrenzing te zijn tussen de witte achterschedel en de gepigmenteerde mantel. Op de vleugels dient er een scherpe begrenzing te zijn tussen de gepigmenteerde mantel en het witte vleugeldek. Alle tekening - patronen zijn toegestaan, kleur moet gelijk zijn aan die van de volkleur.
Rugbestreping Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de lengteas van het lichaam, fijne scherpe streepjes.  
Broektekening Er dient een scherpe begrenzing te zijn tussen het witte onderlijf en de gepigmenteerde broek enerzijds en de broek en de witte staart anderzijds  

In zwartbruin , mokkabruin, roodbruin en zwartgrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
Bij de overige getekenden zijn in tegenstelling tot bovenstaande beschreven tekenings patronen afwijkende bontpatroon toegestaan. Een belangrijke eis is dat de tekening altijd symmetrisch en scherp afgetekend dient te zijn en dat zadel en koptekening niet met elkaar verbonden zijn. Kop- en rugpatronen dienen dus altijd los van elkaar zijn. Tenslotte dient het aandeel wit van de bevedering minimaal 75% of meer zijn. Afwijkende bontpatronen, mits symmetrisch, dienen met de nodige souplesse te worden beoordeeld.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.