Afdrukken

Gepareld zwartgrijs

 Gepareld zwartgrijs 

De grijze kleur kan het beste omschreven worden als een nuance lichter dan de donkergrijze rugdekkleur van een goede zwartgrijze Japanse meeuw. De gepareld zwartgrijze kleurslag dient op te vallen door grote kleurcontrasten tussen bijvoorbeeld het zilvergrijs van de bovenschedel en de vleugelpennen en het grijs van wangen, borstband en mantel. De reductie van het rugdek zo minimaal mogelijk, maximaal 20 % t.o.v. de zwartgrijze. Dit geldt ook voor de wangen en de borstband De mantel dient geheel egaal donkergrijs van kleur te zijn , met een duidelijke mantelbestreping . De meeste vogels vertonen een wat lichter middengedeelte van het zadel waardoor de scheiding van schedel en rugdek wat kan vervagen. Wanneer de mantel wat lichter van kleur is maar wel egaal, is een wat soepele beoordeling gewenst, echter een geheel donkere mantel verdient de voorkeur. De aansluiting van de egaal grijze wangen met de nek enerzijds en met de borstband anderzijds maakt deze veervelden tot één kleurveld. Het grijs van de wangen moet enigszins getekend zijn. De bovenschedel dient egaal helder zilvergrijs van kleur te zijn. Deze kleur wordt soms te donker door een soort hamertekening wat als fout beoordeeld moet worden. De vleugel en de staartpennen zijn in veel gevallen bij het verlaten van het nest donker gekleurd. In dit geval zijn de Japanse meeuwen pas na de volledige rui geschikt voor de tentoonstelling. Op de vleugeldekveren, vleugelpennen en staartpennen is een minimale grijze omzoming toegestaan. De Japanse meeuwen welke deze omzoming niet tonen hebben duidelijk de voorkeur.

Een duidelijk waarneembare buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening welke gelijk is aan de kleurdiepte van de borstband.


Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.