Afdrukken

Gekuifd met nekfrisering

 Gekuifd met nekfrisering

Voor de beoordeling van de gekuifde Japanse meeuw met nekfriséring is op het keurbriefje van de Japanse meeuw een aparte schaal gemaakt, n.l. schaal 4. De rozet of korfvorm moet worden beoordeeld bij de rubriek "Kop en snavel (kuif)". Opstaande veertjes en/of kleine afwijkingen in de vorm van de rozet zijn niet ernstige fouten en mogen met ten hoogste 2 punten worden bestraft Friséring mag alleen optreden in de nek en in de kuif. Friséringen van andere veervelden of hoorndelen is niet wenselijk en wordt zwaar gestraft. De friséring mag niet ten koste gaan van de algemene gezondheid van de vogel, de vogel mag geen last of beperkingen hebben van de friséringen.

Friséring in de geparelde kleur. Doordat het veerveld van een geparelde niet egaal gekleurd is, bij de inplant is de veer lichter van kleur, ontstaat in de pit van de friséring een lichtere kleur. Dit moet niet worden gestraft omdat het niet egaal van kleur is (wat in de standaard wordt gevraagd), maar is een logisch gevolg van de combinatie geparelde kleur- en friséring. Geadviseerd wordt de rubrieken kleur en tekening bij de gekuifde Japanse meeuwen met nekfriséring voorlopig nog soepel te beoordelen.


Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.