Afdrukken

Gekuifd

 Gekuifd

Kleurslag Gekuifd
 
Kleur en tekening
Kleur en tekening Overeenkomstig de kleurstandaard van de betreffende kleurslag.
   
Vorm
Kuif Kuif rozetvormig, uitwaaierend vanuit één middelpunt centraal op de kop en afhangend tot een lijn boven de ogen.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Voor de beoordeling van de gekuifden is op het keurbriefje van de Japanse meeuw een aparte schaal gemaakt, n.l. schaal 4.
De kuifvorm moet worden beoordeeld bij de rubriek "Kop en snavel (kuif)". Opstaande veertjes en/of kleine afwijkingen in de vorm van de kuif zijn niet ernstige fouten en mogen met ten hoogste 2 punten worden bestraft. Een dubbele kuif blijkt altijd aanwezig te zijn. De voorkeur gaat uit naar de vogels met een dikkere/langere bevedering waardoor de aanwezigheid van de achterste kuif niet of nagenoeg niet te zien is. Geadviseerd wordt de rubrieken kleur en tekening bij de gekuifde Japanse meeuwen voorlopig nog soepel te beoordelen.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.