Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

Gekuifd

 Gekuifd

Kleurslag Gekuifd
 
Kleur en tekening
Kleur en tekening Overeenkomstig de kleurstandaard van de betreffende kleurslag.
   
Vorm
Kuif Kuif rozetvormig, uitwaaierend vanuit één middelpunt centraal op de kop en afhangend tot een lijn boven de ogen.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Voor de beoordeling van de gekuifden is op het keurbriefje van de Japanse meeuw een aparte schaal gemaakt, n.l. schaal 4.
De kuifvorm moet worden beoordeeld bij de rubriek "Kop en snavel (kuif)". Opstaande veertjes en/of kleine afwijkingen in de vorm van de kuif zijn niet ernstige fouten en mogen met ten hoogste 2 punten worden bestraft. Een dubbele kuif blijkt altijd aanwezig te zijn. De voorkeur gaat uit naar de vogels met een dikkere/langere bevedering waardoor de aanwezigheid van de achterste kuif niet of nagenoeg niet te zien is. Geadviseerd wordt de rubrieken kleur en tekening bij de gekuifde Japanse meeuwen voorlopig nog soepel te beoordelen.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.