Dit jaar organiseert de JMC wederom een eendaagse Nationale Tentoonstelling en wel op 28 september 2019 in het clubgebouw van de "Leerdamse Vogelvrienden" P.M. van Gendtstraat 23, te Leerdam. Lees meer

Let op - de inschrijftermijn is verlengd. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk dinsdag 10 september 20.00 uur in het bezit van Oege zijn.

Afdrukken

De Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) probeert de ontwikkelingen binnen de JMC te volgen en haar leden hierover te informeren. Zij is er tevens om vragen van technische aard van leden te beantwoordne en eventueel artikelen over deze onderwerpen in ons clubblad te behandelen. Ook organiseert de TC een landelijke bijeenkomst waarin de ontwikkelingen in onze liefhebberij worden besproken, discussies over allerlei zaken betreffende de Japanse Meeuw en Lonchura soorten worden gehouden en beginnende liefhebbers worden geïnformeerd.