Beste JMC-leden,

Het clubblad dat u rond dit moment normaal gesproken van ons ontvangt is wat vertraagd. De reden is dat wij als bestuur druk zijn met de nieuwe Lay-out van het clubblad. Daaraan gekoppeld zijn wij natuurlijk ook in overleg met een nieuwe drukker. Tot slot willen we ook op tijd alle informatie verstrekken voor de show in september. De uitgifte datum van het komende clubblad is 1 augustus 2019.

Het Bestuur

 

Afdrukken

Borstfrisering

 Borstfrisering

Kleurslag Borstfrisering
 
Kleur en tekening
Kleur en tekening Overeenkomstig de kleurstandaard van de betreffende kleurslag.
   
Vorm
Rozet (borst) Uitwaaieren van de veren vanuit één middelpunt centraal op de borst.
Korf (borst) Vanuit een horizontaal lopende scheiding op de borst, waaieren veren naar boven en beneden waardoor er een korf ontstaat.

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:
Voor de beoordeling van de gefriséerden is op het keurbriefje van de Japanse meeuw een aparte schaal gemaakt, n.l. schaal 4. De frisering kan zich in 2 vormen uiten, de rozet of de korf. De rozet of korfvorm moet worden beoordeeld bij de rubriek "Kop en snavel (kuif)". Opstaande veertjes en/of kleine afwijkingen in de vorm van de rozet/korf zijn niet ernstige fouten en mogen met ten hoogste 2 punten worden bestraft. Friséring mag alleen optreden in de borst. Friséringen van andere veervelden of hoorndelen is niet wenselijk en dient zwaar te worden gestraft. De friséring mag niet ten koste gaan van de algemene gezondheid van de vogel, de vogel mag geen last of beperkingen hebben van de friséringen. Friséring in de geparelde kleur. Doordat het veerveld van een geparelde niet egaal gekleurd is, bij de inplant is de veer lichter van kleur, ontstaat in de pit van de friséring een lichtere kleur. Dit moet niet worden gestraft omdat het niet egaal van kleur is (wat in de standaard wordt gevraagd), maar is een logisch gevolg van de combinatie geparelde kleur- en friséring. Geadviseerd wordt de rubrieken kleur en tekening bij Japanse meeuwen met borstfriséring voorlopig nog soepel te beoordelen.


Bron: Standaardeisen NBvV "Japanse meeuw (2012)"
Volledige, actuele standaardeisen zijn verkrijgbaar op de website van de NBvV.